Energiegevers en Energienemers

Tijdens onze dag komen we een hoop dingen tegen en voeren we een hoop verschillende activiteiten uit. Soms merken we wellicht dat onze batterij bijna leeg is, en kunnen we een bewuste keuze maken om het wat rustiger aan te doen of een activiteit uit te voeren die onze batterij weer een beetje oplaadt. En soms merken we misschien dat onze batterij juist vol is en hebben we juist het gevoel dat we de uitdaging die ons voordoet echt aan kunnen gaan. In de Mindfulness training worden deze activiteiten ook wel ‘energiegevers’ en ‘energienemers’ genoemd. De volgende oefening is bedoeld om deze energiegevers en energienemers in kaart te brengen. En om vervolgens te kijken hoe we met deze gevers en nemers op een adequate manier om kunnen gaan die past bij onze staat van zijn op elk gegeven moment. De oefening gaat als volgt:

  • Zorg dat je een pen en papier klaar hebt liggen.
  • Neem de tijd om eerst even comfortabel te liggen of zitten. Keer eerst rustig terug naar de ademhaling en blijf daar een tijdje bij. Breng dan de aandacht naar het hele lichaam om ook daar een tijdje bij te blijven met de aandacht.
  • Laat dan de aandacht van het lichaam gaan, sluit de ogen als je ze nog niet gesloten had, en visualiseer je dat je wakker wordt in de ochtend op een gemiddelde werkdag. Waar begin je mee? Wat doe je als eerst? En wat komt daarna? Loop zo, stap voor stap, je hele dag door. Welke activiteiten voer je uit? De details hoeven er niet in terug te komen, maar kijk of je zo elke activiteit van een gemiddelde dag kan benoemen.
  • Nadat je een hele dag doorlopen hebt, open de ogen en neem een pen en papier en schrijf elke activiteit stap voor stap op van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
  • Vervolgens doorloop je de hele lijst van activiteiten en zet je een ‘+’ achter de activiteiten die je energie geven en een ‘-‘ achter de activiteiten die je energie kosten of wegnemen.
  • Nadat je alle activiteiten hebt afgewogen op basis van hun energiegevende of nemende kwaliteiten, neem dan de tijd om de balans op te maken. Wat merk je op? Heeft je dag meer energiegevers of nemers? Of heeft een bepaalt deel van de dag veel energiegevers of nemers? Is het misschien sterk gekoppeld aan bepaalde situaties, personen, taken etc.? Of merk je iets heel anders op?
  • Ga vervolgens na wat de oorzaak is van het energiegevende of nemende karakter van bepaalde activiteiten? Welke tekenen van deze kwaliteit merk je op? Zijn er nog bepaalde stemmingen, lichamelijke gewaarwordingen, reacties of gedachten aan gekoppeld?
  • Maak dan een inventarisatie van het geheel: welke energiegevers laat je het snelste vallen als het moeilijk wordt? Welke energienemers krijgen dan de overhand? Hoe kan je meer energiegevers in je dag brengen of er een gewoonte van maken om ze te blijven doen?
  • Neem vervolgens één energienemer die je in een energiegever kan veranderen? Wat kan je anders doen door van deze energienemer een energiegever te maken?
  • Neem tot slot een energienemer die voor jou waardevol is en neem je voor om deze voor deze activiteit een week lang elke dag te doen.

Heb je de oefening gedaan? Ik ben benieuwd hoe je deze oefening hebt ervaren en wat je eraan gehad hebt. Mocht je je bevindingen met mij willen delen, neem dan gerust contact met me op!