Mindfulness: aandacht voor het “nu”

Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van het huidige moment. Het is opmerkzaam zijn en aandacht hebben voor het “nu”, en alles wat zich afspeelt binnen onze ervaring van lichaam en geest. Mindfulness betekent niet de hele dag vrolijk of relaxed zijn: het betekent acceptatie van wat is, zowel het prettige als het onprettige. Vanuit deze acceptatie kunnen we heldere keuzes maken en zijn we ons volledig bewust van wat wel en niet binnen onze sfeer van invloed ligt. Als we instaat zijn volledig te rusten in deze acceptatie en helderheid brengt dat vaak een ervaring van diepe vrede en rust met zich mee.

De oorsprong

Meditatie, aandachts- of bewustzijnstraining bestaat al eeuwen in Oosterse culturen, met de oorsprong in het Hindoeïsme en Boeddhisme. Met name John Kabat Zinn, moleculair bioloog en hoogleraar aan de universiteit van Massachusetts, heeft ervoor gezorgd dat meditatie en mindfulness naar het Westen is gekomen. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat mindfulness een volledig geaccepteerde en wetenschappelijk onderbouwde techniek is die ondertussen veelvuldig toegepast wordt binnen de reguliere gezondheidszorg. Er zijn veel positieve effecten toe te schrijven aan mindfulness. Denk hierbij aan het verbeteren van het immuunsysteem, het vergroten van het korte termijn geheugen, en meer (zelf)compassie. De beoefening van mindfulness brengt, al bij weinig oefening, positieve structurele veranderingen in de hersenen teweeg.

Toepassing in het dagelijks leven

Als mindfulness trainer kan ik je begeleiden in het beoefenen van mindfulness in zijn vele verschillende vormen, en je leren om deze beoefening toe te passen in je dagelijks leven. We kunnen samen stilstaan bij welke aspecten van je dagelijks leven op dit moment een barrière zijn voor het ervaren van acceptatie en vrede, om vervolgens te werken aan het oplossen van deze barrières. Als mindfulness trainer is het mijn doel om jou te leren zelfstandig de mindfulness technieken toe te passen in de aspecten van jouw dagelijks leven waarvan jij vindt dat dit nodig is.