Mindfulness Training

Mindfulness: aandacht voor het “nu”.

Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van het huidige moment. Het is opmerkzaam zijn en aandacht hebben voor het “nu”, en alles wat zich afspeelt binnen onze ervaring van lichaam en geest. Mindfulness betekent niet de hele dag vrolijk of relaxed zijn: het betekent acceptatie van wat is, zowel het prettige als het onprettige. Vanuit deze acceptatie kunnen we heldere keuzes maken en zijn we ons volledig bewust van wat wel en niet binnen onze sfeer van invloed ligt. Als we instaat zijn volledig te rusten in deze acceptatie en helderheid brengt dat vaak een ervaring van diepe vrede en rust met zich mee.

Thee Ceremonie

Mindfulness: de hele dag!

Mindfulness en meditatie hebben niet als doel om te ontsnappen van onze dagelijkse afleidingen, uitdagingen en verplichtingen, om vervolgens weer even afgeleid terug te keren naar onze dagelijkse bezigheden. De ervaring van vrede en geluk is lang niet zo waardevol als we niet instaat zijn om deze vrede en geluk, die we tijdens onze mindfulness beoefening ervaren, ook uit weten te dragen in de rest van ons leven. Deze vaardigheid: om de hele dag door mindfulness toe te passen, is iets waar thee ceremonie erg goed in kan helpen.

 

Sangha & Gemeenschap

Meer dan mindfulness: Sangha.

De beoefening van mindfulness en meditatie is vaak uitdagend om in ons eentje uit te voeren en vast te houden. Het kan daarom heel erg helpend zijn om samen te oefenen en op deze manier elkaar te motiveren en inspireren. “Sangha” kan ook wel vertaald worden als de gemeenschap die in mindfulness, harmonie en vrede rust. Wanneer we mindfulness beoefenen samen met andere in een ondersteunende omgeving, is het makkelijker om onze gewoontes te doorbreken, en ons ertoe te zetten om terug te blijven komen naar het “nu” en onze beoefening.